Brak komentarzy

Dzień Dziecka Zadłużonego w Poznaniu

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak poważnym zagrożeniem dla każdego z nas jest zadłużenie Państwa. Im Państwo jest bardziej zadłużone, tym bardziej zwiększa się interwencja binarna z jego strony, która w tym wypadku polega na zwiększaniu podatków. Tym samym każdy z nas musi dopłacać coraz więcej do nieodpowiedzialnej polityki finansowej ze strony rządzących elit. W chwili pisania tych słów, dług publiczny Polski (według strony zajmującej się problematyką długu) wynosi już ponad 1 bln. złotych, co daje zadłużenie w wysokości ok. 28 tys. złotych na głowę jednego mieszkańca. Warto przy tym wspomnieć, że dług w relacji do PKB wynosi już tym samym ponad 59%. Z takimi liczbami mamy do czynienia jeśli zastosujemy oficjalną metodologię liczenia długu stosowaną przez Komisję Europejską. Obecnie jesteśmy tylko 1% od przekroczenia II progu ostrożnościowego, który został zwiększony przez Sejm z 55 do 60% w 2013 roku. Warto przy tym wspomnieć o istnieniu długu niejawnego, do którego dolicza się zobowiązania Państwa wobec obywateli. Obecnie kwota tego długu opiewa na sumę 3,1 bln. złotych co daje 175,1% długu w stosunku do PKB kraju. Dług niejawny w przeliczeniu na jednego mieszkańca to ponad 82 tys. złotych.

Z dniem 30 maja, w słoneczną sobotę, poznańskie oddziały Kongresu Nowej Prawicy, Unii Polityki Realnej, oraz Ruchu Narodowego wzięły udział w akcji, która ma się przyczynić do nagłośnienia tego tyczącego się nas wszystkich problemu. W przyjaznej atmosferze członkowie z wyżej wymienionych organizacji chodzili po poznańskiej Cytadeli z ulotkami informującymi o problemie długu oraz rozdawali baloniki najmłodszym, sprawiając im tym samym sporą radość.

 

Główne

W roznoszeniu ulotek pomogli również obecni na tym wydarzeniu przedstawiciele: poznańskich Republikanów, poznańskiego oddziału Stowarzyszenie Libertariańskiego oraz Wielkopolskich Patriotów.

 

rozdawanie

Bardzo ciekawą atrakcją dla najmłodszych była możliwość pomalowania swoich buzi  przez jedną z wolontariuszek. Uśmiech dzieci, który temu towarzyszył tworzył niezwykle pozytywną atmosferę wydarzenia. W tym czasie organizatorzy prowadzili rozmowy z rodzicami na temat problematyki długu publicznego.

 

malowanie

 

Wydarzenie to jest też o tyle ważne, że jeszcze bardziej połączyło poznańskie organizacje stawiające na uświadamianie społeczeństwa w sprawach związanych z coraz to bardziej opresyjną ingerencją państwa w wolność ekonomiczną jak i osobistą obywateli. Kolejna edycja już za rok.

Robert Mielcarek

Poznański Oddział Stowarzyszenia Libertariańskiego

[email protected]

Fotografie są autorstwa Matusza Graczyka.

 

 

Skomentuj

*