Brak komentarzy

Dyskusja na temat aktualności ustawy o wychowaniu w trzeźwości

24 stycznia wzięliśmy udział w zorganizowanej przez Europejską Kulturę Prawną dyskusji na temat aktualności ustawy o wychowaniu w trzeźwości a zmiana struktury spożywania alkoholu w Polsce. O problemach związanych ze wspomnianymi przepisami opowiadał Marek Granowicz, prezentując libertariańskie stanowisko w sprawie tej – naszym zdaniem zbędnej – ustawy.

Marek przypomniał również o naszej propozycji stworzonej w ramach projektu Zmień Paragraf, w której skupiliśmy się na jednym z bardziej absurdalnych przepisów omawianej regulacji, tj. na zakazie spożywania napojów alkoholowych w tzw. miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów oraz miejsc wyznaczonych przez gminę.

Naszym zdaniem art. 14 ust. 2a ustawy należałoby w całości wykreślić z powodu jego szkodliwości i nieefektywności.

Istotnym problemem jest niski poziom precyzji i co najważniejsze, brak w ustawie oraz w polskim prawodawstwie definicji miejsca publicznego. W praktyce wiele osób nie wie, o jakie konkretnie miejsca chodzi. Przepis ten nie do końca wypełnia swoje pierwotne założenia, działa wadliwie i uprzykrza życie wielu osobom narażonym na mandaty z powodu dających się w różny sposób interpretować przepisów ustawy.

Decyzje tego typu (dotyczące zasad użytkowania konkretnych miejsc w przestrzeni publicznej) nie powinny zapadać na szczeblu centralnym, znacznie lepiej byłoby je pozostawić gminom, ich jednostkom pomocniczym (dzielnicom, osiedlom, sołectwom) lub innym wspólnotom lokalnym. Dlatego też należy co najmniej zmienić obecną, wprowadzoną stosunkowo niedawno, możliwość wyłączenia poszczególnych miejsc spod zakazu na rzecz możliwości wprowadzenia zakazu jedynie w konkretnych miejscach przez radę gminy przy domyślnym zezwoleniu w pozostałych miejscach.

W podobny sposób należałoby odwrócić kwestię możliwości sprzedaży alkoholu. Zamiast wydawania pozwoleń (koncesji) i ich zabierania w przypadku uporczywego łamania przepisów, można domyślnie pozwolić na sprzedaż oraz wprowadzić możliwość czasowego zakazywania sprzedaży w tych sytuacjach, w których obecnie cofa się pozwolenie na sprzedaż.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Zdjęcia pochodzą z fanpejdża Europejska Kultura Prawa

Skomentuj

*