Brak komentarzy

Dwa projekty nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przedstawiamy Państwu dwa projekty nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii autorstwa Przemysława Zawadzkiego.

Oba projekty definiują niejasne pojęcie „nieznacznej ilości”, o którym mowa w art. 62a ustawy.

  • Pierwszy z nich bezpośrednio określa wartości graniczne, które definiują w kategoriach ilościowych górną granicę pojęcia „nieznaczna ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej” dla wybranych substancji.

 

  • Drugi z nich wprowadza delegację ustawodawczą do wydania przez upoważnionych ministrów rozporządzenia określającego tzw. wartości graniczne, które definiowałyby w kategoriach ilościowych górną granicę pojęcia „nieznaczna ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej”.

Pobierz pełną treść pierwszego projektu

Pobierz pełną treść drugiego projektu

Skomentuj

*