Zapraszamy do współpracy!

Dołącz do Stowarzyszenia lub zostań jego sympatykiem! Pobierz deklarację członkowską, wypełnij i wyślij na nasz adres korespondencyjny:

ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

z dopiskiem “Stowarzyszenie Libertariańskie”. Możesz również dodatkowo wysłać nam skan/zdjęcie wypełnionej deklaracji przy pomocy poniższego formularza.

Zgodnie ze statutem SL, jednym z warunków przyjęcia jest otrzymanie pozytywnej opinii od pięciu dotychczasowych członków SL. Nie oznacza to jednak, że kandydat musi znać pięciu członków osobiście lub też nie może zgłosić się sam. Każdą kandydaturę rozpatrujemy oddzielnie i jeśli nie ma przeciwwskazań, członkowie decydują się na zarekomendowanie nawet tych kandydatów, których nie znają.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres e-mail (wymagany)

  Co chcesz robić w Stowarzyszeniu?

  Na czym się znasz?

  Inne Twoje umiejętności:

  Ile godzin miesięcznie możesz poświęcić na działalność Stowarzyszeniu?

  Czy jesteś w stanie płacić składki wyższe niż minimalne?

  Plik z deklaracją: