Zapraszamy do współpracy!

Dołącz do Stowarzyszenia lub zostań jego sympatykiem! Pobierz deklarację członkowską, wypełnij i wyślij na nasz adres:

ul. Szmaragdowa 30

52-215 Wrocław

Możesz również dodatkowo wysłać nam skan/zdjęcie wypełnionej deklaracji przy pomocy poniższego formularza.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Libertariańskiego, jednym z warunków przyjęcia jest otrzymanie pozytywnej opinii od pięciu dotychczasowych członków SL. Nie oznacza to jednak, że kandydat musi znać pięciu członków osobiście lub też nie może zgłosić się sam. Każdą kandydaturę rozpatrujemy oddzielnie i jeśli nie ma przeciwwskazań, członkowie decydują się na zarekomendowanie nawet tych kandydatów, których nie znają.

Na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Libertariańskiego nr 2/2014 z dnia 28 czerwca 2014 roku o wprowadzeniu ogólnopolskich składek członkowskich Stowarzyszenia wysokość składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Libertariańskim wynosi 60 zł/rok lub 20 zł/kwartał.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres e-mail (wymagany)

  Co chcesz robić w Stowarzyszeniu?

  Na czym się znasz?

  Inne Twoje umiejętności:

  Ile godzin miesięcznie możesz poświęcić na działalność Stowarzyszeniu?

  Czy jesteś w stanie płacić składki wyższe niż minimalne?

  Plik z deklaracją: