Komentarze są wyłączone dla tego posta

Jacek Sierpiński “Dobrowolna Rzeczpospolita”

W 43. numerze „Najwyższego Czasu” w artykule „Prawo według Nozicka” p. Paweł Morga przedstawił teorię autorstwa wymienionego w tytule filozofa, zgodnie z którą jakoby „państwo może powstać i istnieć bez pogwałcenia niczyich naturalnych uprawnień, (…) w wyniku działania „niewidzialnej ręki”, która jest mocą państwotwórczą i dzięki której możliwe jest przezwyciężenie anarchii stanu natury bez jakiejkolwiek intencji powołania państwa”. Ponieważ prac akurat tego teoretyka libertarianizmu nie czytałem, trudno mi stwierdzić, czy opracowanie p. Morgi wiernie oddaje jego poglądy i nie jest dla mnie jasne, czy przedstawiony w tym opracowaniu schemat jest jedynie hipotetycznym modelem mającym pokazywać możliwość powstania państwa w taki sposób, czy też prof. Nozick rzeczywiście uważa, iż państwa rzeczywiście tak w historii ludzkości powstawały. Jeśli to drugie, to moim zdaniem jest oczywiste, że mija się on z prawdą – istnieją liczne dowody na to, że organizacje państwowe na rozmaitych terenach tworzyły się w wyniku narzucenia siłą władzy bądź to przez miejscowe grupy „silnych ludzi”, bądź też przez najeźdźców z zewnątrz, i władza ta bynajmniej nie przestrzegała „naturalnych uprawnień” rozumianych wedle wolnościowych standardów p. Nozicka. Natomiast jeśli przedstawiony w wymienionym artykule schemat ma być jedynie hipotetycznym modelem mającym dowodzić możliwości powstania państwa w zgodzie z wolnościowymi zasadami, to muszę powiedzieć, że moim zdaniem niczego takiego on nie dowodzi – przynajmniej w wersji przedstawionej przez p. Morgę. Więcej…

Komentarze są wyłączone.