Komentarze są wyłączone dla tego posta

Christian Michel “Czy przestępców powinno się karać?”

Celem niniejszego wykładu jest zbadanie możliwości istnienia prawdziwie wolnościowego wymiaru sprawiedliwości. Przez „prawdziwie wolnościowy” rozumiem taki, który obywałby się bez aparatu ogłaszanych przez państwo przepisów, państwowych sądów, państwowych więzień… Większość wolnościowców jest anarchistami. Są oni jednak konsekwentnymi anarchistami. Inne odmiany anarchistów, anarchiści „lewicowi” czy „syndykalistyczni” nie potrafią dać przekonywującej odpowiedzi właśnie na pytanie dotyczące sprawiedliwości, tj.: w jaki sposób dać każdemu to, co mu się należy? Powinienem był powiedzieć tu raczej „na centralny problem życia w społeczeństwie”. Wolnościowcy mają odpowiedź na to pytanie i nosi ona nazwę „prawa własności”. Definiowanie i egzekwowanie praw własności jest metodą wskazywania, co każdemu z nas należy się w społeczeństwie. Można zatem obiektywnie osądzić, czy zostaliśmy pozbawieni tego, co się nam należy i czy mamy powód do szukania sprawiedliwości. Wolnościowcy traktują problem „w jaki sposób mamy dać każdemu to, co mu się należy?” obiektywnie, a nie arbitralnie, jak robią to wszystkie systemy państwowe i lewicowo-anarchistyczne. Więcej…

Komentarze są wyłączone.