1

Ciebie też mogą uwięzić bez wyroku – chroń swoją wolność, podpisz petycję!

Warsaw Enterprise Institute opublikował publiczną petycję, podpisaną między innymi przez nasze Stowarzyszenie, w sprawie nadużywania tymczasowego aresztowania w Polsce. Po zebraniu podpisów od obywateli petycja trafi do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W Polsce nadużywa się tymczasowego aresztowania. Tylko w latach 2015–2020 liczba osób przebywających w aresztach wrosła w Polsce o ponad 100 procent. Czas spędzany w areszcie wynosi w Polsce średnio 9 miesięcy, czyli trzykrotnie dłużej niż w Austrii czy Wielkiej Brytanii. Problem dotyczy – potencjalnie – każdego obywatela Polski. Do aresztów bowiem trafiają często ludzie całkowicie niewinni – w wyniku pomyłki, pomówienia lub nonszalancji prokuratora. Sądy przychylają się do 9 na 10 prokuratorskich wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania! Co więcej, tymczasowe aresztowanie stosuje się nie tylko wobec osób podejrzanych o ciężkie przestępstwa takie jak gwałty czy morderstwa. Za kratki bez procesu i wyroku możesz trafić także ty, jeśli ktoś zarzuci ci na podstawie błahych przesłanek defraudację pieniędzy albo oszustwo podatkowe. Dlatego właśnie do aresztów tymczasowych trafiają często przedsiębiorcy, których działalności niewykształceni ekonomicznie prokuratorzy często nie rozumieją. Pokazowe i bezzasadne aresztowania Romana Kluski czy Lecha Jeziornego, które przed laty dotarły do świadomości opinii publicznej, to tylko wierzchołek góry lodowej. Sytuacja się pogarsza.

Z punktu widzenia prokuratury osadzenie podejrzanego w areszcie to sytuacja wygodna: wytypowano przestępcę, zamknięto go, a kwestią czasu pozostaje zebranie odpowiednich dowodów i udowodnienie winy. Pamiętajmy jednak, że w dyskusji na temat tymczasowego aresztowania w Polsce nie jest istotne, czy aresztowany okaże się ostatecznie winnym, czy nie. Fundamentalną zasadą prawa jest bowiem domniemanie niewinności. Orzekanie tymczasowego aresztowania na miesiące, czy nawet lata, tę zasadę narusza.

Aby nie dopuścić do nadużyć w zakresie tymczasowego aresztowania należy:

  1. Wprowadzić prawne limity dla maksymalnego czasu trwania tymczasowego aresztowania – jak we Francji czy w Holandii.
  2. Wprowadzić kryterium wagi przewinienia. Tymczasowe aresztowanie powinno być stosowane wyłącznie w przypadkach ciężkich przestępstw.
  3. Traktować zwolnienie za poręczeniem jako domniemane, a areszt jako konieczność. Pozbawienie wolności jako rodzące olbrzymie koszty społeczne powinno być traktowane jako ostateczność.
  4. Zreformować wytyczne dla organów ścigania w taki sposób, by na etapie postępowania przygotowawczego domyślnie stosowały nieizolacyjne środki zapobiegawcze (na przykład poręczenie majątkowe, dozór policji), a tym samym realizowały w praktyce standardy wynikające z przepisów kodeksu postępowania karnego.
  5. Stosować orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w których znajduje się wiele szczegółowych gwarancji dla osób tymczasowo aresztowanych.

Petycja w sprawie nadużywania tymczasowego aresztowania w Polsce trafi do Ministerstwa Sprawiedliwości. W zeszłym roku inna petycja WEI, w sprawie deregulacji opieki nad zwierzętami, pod którą również się podpisaliśmy, trafiła do Ministerstwa Rolnictwa, a rekomendacje w niej zawarte zostały wcielone w życie rozporządzeniem. Może i teraz politycy posłuchają wskazówek ekspertów!

Sygnatariuszami petycji są następujące organizacje: Forum Obywatelskiego Rozwoju, Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE, Klub Jagielloński, Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Ruch Live and Let Live oraz rzecz jasna nasze Stowarzyszenie.

Was także zachęcamy do podpisania petycji w sprawie nadużywania tymczasowego aresztowania w Polsce, którą znajdziecie W TYM MIEJSCU.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Komentarz

  1. Reply
    PI Grembowitz says

    Wolność?! Rzecz nabyta… i względna, bo jak dla kogo… jednym to, innym tamto. C’est la vie. Life is Life /live and really/.

Skomentuj

*