1

Cezary Błaszczyk – Libertariańskie strategie rewolucyjne

Długi czas, jaki z racji przymusowego dystansowania społecznego spędzamy w swoich domach i mieszkaniach, jest dobrą okazją do lektury wartościowych publikacji dotyczących libertarianizmu. Zdecydowanie jedną z nich jest artykuł pt. Libertariańskie strategie rewolucyjne autorstwa dr. Cezarego Błaszczyka z Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor w szczegółowy sposób przedstawia w nim założenia różnych odłamów libertarianizmu odnoszące się do sposobu budowy docelowego, wolnościowego społeczeństwa. Charakteryzowane są stanowiska i metody zarówno libertarian postulujących stopniową neutralizację państwa poprzez działania w jego ramach, pokojowych rewolucjonistów zakładających walkę za pomocą środków wykraczających poza obowiązujące prawo, ale nie wykorzystujących przemocy, jak i najbardziej radykalnych zwolenników zbrojnej konfrontacji z przedstawicielami władzy. Wszystko to zilustrowane jest rzeczywistymi przykładami – zarówno historycznymi, jak i bieżącymi, a także poddane krytyce z punktu widzenia efektywności poszczególnych rozwiązań i związanych z nimi dylematów moralnych.

Artykuł ma w najbliższej przyszłości wejść w skład większej pracy zbiorowej poświęconej różnicom między ewolucjonizmem a rewolucjonizmem w doktrynach polityczno-prawnych, ale już dziś można się z nim zapoznać klikając TUTAJ.

Lektura tekstu bez wątpienia pomoże Wam usystematyzować i poszerzyć wiedzę na temat istniejących nurtów libertarianizmu, jak również sformułować własne opinie na temat najlepszego sposobu dążenia do wolności.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Komentarz

  1. Reply
    PI Grembowicz says

    Chyba raczej kontrrewolucja! Rewolucje robi lewica… Vide np. ta francuska, wielka…

Skomentuj

*