Brak komentarzy

Cezary Błaszczyk – Libertariańskie strategie rewolucyjne

Długi czas, jaki z racji przymusowego dystansowania społecznego spędzamy w swoich domach i mieszkaniach, jest dobrą okazją do lektury wartościowych publikacji dotyczących libertarianizmu. Zdecydowanie jedną z nich jest artykuł pt. Libertariańskie strategie rewolucyjne autorstwa dr. Cezarego Błaszczyka z Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor w szczegółowy sposób przedstawia w nim założenia różnych odłamów libertarianizmu odnoszące się do sposobu budowy docelowego, wolnościowego społeczeństwa. Charakteryzowane są stanowiska i metody zarówno libertarian postulujących stopniową neutralizację państwa poprzez działania w jego ramach, pokojowych rewolucjonistów zakładających walkę za pomocą środków wykraczających poza obowiązujące prawo, ale nie wykorzystujących przemocy, jak i najbardziej radykalnych zwolenników zbrojnej konfrontacji z przedstawicielami władzy. Wszystko to zilustrowane jest rzeczywistymi przykładami – zarówno historycznymi, jak i bieżącymi, a także poddane krytyce z punktu widzenia efektywności poszczególnych rozwiązań i związanych z nimi dylematów moralnych.

Artykuł ma w najbliższej przyszłości wejść w skład większej pracy zbiorowej poświęconej różnicom między ewolucjonizmem a rewolucjonizmem w doktrynach polityczno-prawnych, ale już dziś można się z nim zapoznać klikając TUTAJ.

Lektura tekstu bez wątpienia pomoże Wam usystematyzować i poszerzyć wiedzę na temat istniejących nurtów libertarianizmu, jak również sformułować własne opinie na temat najlepszego sposobu dążenia do wolności.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*