Koordynator Centrum Analiz
Karol Sobiecki
Energetyka, przemysł
Michał Tyl
Transport
Marcin Grupiński
Prawo pracy
Marcin Kozik
Ubezpieczenia
Krzysztof Szejner
Zdrowie
Karol Korczak
Edukacja
Karol Sobiecki
Media
Robert Mielcarek
Polityka narkotykowa
Przemysław Zawadzki
Dostęp do broni
Krzysztof Grabiński
Stosunki międzynarodowe
Przemysław Hankus
Polityka
Krystian Książek
Marketing polityczny
Marcin Tora
Wojciech Siwiera
Prawa obywatelskie
Jacek Sierpiński