Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SL

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Libertariańskiego, Mam przyjemność poformować, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Libertariańskiego (treść w załączniku) zarządzono zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 5 września br. od godziny 11:00 w siedzibie Forum 76 przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76 w Łodzi. W planach przewidujemy dyskusję nad przyszłymi projektami,...

Dalej