Podsumowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Libertariańskiego 2019

Zgodnie z cenną dla nas wartością, jaką jest profesjonalizm, działamy w oparciu o wytworzone wewnętrznie standardy i procedury. Na podstawie przepisów naszego Statutu przynajmniej raz na 2 lata organizujemy Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Libertariańskiego, gdzie poza obligatoryjnymi kwestiami formalnymi omawiamy i planujemy nasze działania, projekty oraz szlifujemy naszą strategię. W...

Dalej