Wyspa Wolności we Wrocławiu

Od ponad 40 lat w Polsce obowiązuje uchwalona w stanie wojennym Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zakazuje spożywania alkoholu w całym szeregu miejsc i obiektów. Pomimo licznych nowelizacji, na przestrzeni lat główne założenia wprowadzonej przez komunistyczne władze ustawy nie tylko nie uległy liberalizacji, ale wręcz zostały...

Dalej

Szczecin likwiduje opłatę targową

W dobie wywołanego pandemią i rządowymi obostrzeniami sanitarnymi kryzysu gospodarczego jeszcze bardziej niż zwykle istotne jest likwidowanie obciążeń i barier wejścia na rynek dla małych przedsiębiorców. Bardzo pozytywnie należy zatem przyjąć niedawną informację o zlikwidowaniu od początku przyszłego roku opłaty targowej w Szczecinie. Sprzedawcy handlujący na targowiskach i w im...

Dalej

Dzień Dziecka Zadłużonego 2019

W ostatnich latach naszą uwagę zwraca alarmujący stan finansów wrocławskiego ratusza, w szczególności zaś gigantyczne zadłużenie miasta. W ramach inicjatywy Wolny Wrocław organizujemy akcje mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat problemu zadłużenia. 1 czerwca Wolny Wrocław, po raz kolejny z naszym udziałem, zorganizował w Parku Południowym Dzień Dziecka...

Dalej

Wrocław tonie w długach

Będąc częścią międzynarodowego ruchu libertariańskiego, przyjmujemy na siebie odpowiedzialność i zobowiązanie do poszerzania swobód światopoglądowych i ekonomicznych w Polsce i na świecie, poczynając zgodnie z zasadą subsydiarności od najniższego szczebla, jakim jest samorząd lokalny. W ostatnich latach naszą uwagę zwraca alarmujący stan finansów wrocławskiego ratusza, w szczególności zaś gigantyczne zadłużenie...

Dalej

Larry Sharpe – libertariański kandydat na gubernatora stanu Nowy Jork

Co jakiś czas informujemy Was o libertariańskich inicjatywach i przedsięwzięciach w różnych częściach świata. Dziś chcielibyśmy opowiedzieć Wam o jednej z najciekawszych libertariańskich kandydatur w zbliżających się wyborach w Stanach Zjednoczonych. 6 listopada zarejestrowani amerykańscy wyborcy będą mogli wziąć udział w tzw. Midterm Elections (Midterms),w których oddadzą swoje głosy na...

Dalej

Jak uczynić „najstarszy zawód świata” bezpiecznym?

Gdy w debacie publicznej pojawia się temat prostytucji, niemal natychmiastową reakcją większości osób jest postulat jej delegalizacji i karania za nią wszystkich stron. W dalszej kolejności pojawiają się pomysły na jej uregulowanie w ramach państwowego ustawodawstwa. Są też jednak i tacy, którzy w tym kontekście starają się odpowiedzieć na pytanie:...

Dalej

Stanowisko w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na Starym Mieście we Wrocławiu

W nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dano samorządom możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na określonym terenie. Prezydent Wrocławia 12 czerwca przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej zakazujący sprzedaży alkoholu na terenie osiedla Stare Miasto. Wrocławski oddział Stowarzyszenia Libertariańskiego oraz kilka zaprzyjaźnionych...

Dalej

Dawid Tomczyk na wrocławskim proteście Stop Cenzurze Internetu

Podczas protestu Stop Cenzurze Internetu  na wrocławskim Rynku w dniu 30 czerwca głos zabrał jeden z naszych członków, Dawid Tomczyk:   „6 lat temu, kiedy wychodziła pierwsza wersja tego chorego przepisu, było nas znacznie więcej. Dzisiaj nie dziwię się, że jest nas mniej, ponieważ ciężko jest protestować przeciwko czemuś, czego tak naprawdę nie...

Dalej

Stanowisko w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w określonych miejscach publicznych na terenie Wrocławia

W nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzono zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, dając samorządom możliwość wyłączenia pewnych miejsc z tego zakazu. W związku z wnioskiem złożonym na początku roku przez Stowarzyszenie „Nowy Wrocław” i Forum „Młodych Nowoczesnych” Region Dolny Śląsk dotyczącego wyłączenia spod zakazu terenu...

Dalej

Stanowisko w sprawie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia

W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na samorządy, w tym na miasto Wrocław, został nałożony obowiązek znowelizowania do września br. treści dwóch dotychczas obowiązujących w mieście uchwał dotyczących limitu zezwoleń na handel alkoholem oraz zasad lokalizacji miejsc, przy których nie można sytuować punktów sprzedaży...

Dalej