Interpelacja w sprawie “Strategi działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji”

Przemysław Zawadzki napisał interpelację nr 2687 do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie “Strategi działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji”, zgłoszoną przez posłów: Tomasza Jaskółę, Jakuba Kuleszę, Rafała Wójcikowskiego, Magdalenę Błeńską oraz Jacka Wilka. Jej treść można znaleźć na stronach Sejmu: Interpelacja nr 2687

Dalej