Interpelacja w sprawie nieścisłości związanych z projektem zakupu składów zespolonych przez PKP Intercity

Marcin Grupiński napisał interpelację nr 6662 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nieścisłości związanych z projektem zakupu składów zespolonych przez PKP Intercity, zgłoszoną przez posła Jacka Wilka. Interpelacja dotyczy niespójnych wypowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości o projekcie, uciekania od odpowiedzialności za powstanie projektu oraz niekonsekwencji w podejmowanych działaniach. Jej treść...

Dalej

Interpelacja w sprawie braków taborowych PKP Intercity w sezonie letnim oraz w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży

Marcin Grupiński napisał interpelację nr 4581 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie braków taborowych PKP Intercity w sezonie letnim oraz w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży, zgłoszoną przez posła Tomasza Jaskółę. Jej treść można znaleźć na stronach Sejmu: Interpelacja nr 4581

Dalej

Interpelacje w sprawie notyfikowania uznania niepodległości Wolnej Republiki Liberlandu

Przemysław Hankus oraz Karol Parkita napisali dwie interpelacje nr 4903 do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie notyfikowania uznania niepodległości Wolnej Republiki Liberlandu, zgłoszone przez posłów: Jakuba Kuleszę, Jacka Wilka, Tomasza Jaskółę, Magdalenę Błeńską, Józefa Brynkusa, Jerzego Kozłowskiego oraz Jarosława Sachajko. Ich treść można znaleźć na stronach Sejmu: Interpelacja nr 4903

Dalej

Interpelacje w sprawie dalszego funkcjonowania Stoczni Marynarki Wojennej SA w upadłości likwidacyjnej

Karol Parkita napisał dwie interpelacje nr 2873 do Ministra Obrony Narodowej w sprawie dalszego funkcjonowania Stoczni Marynarki Wojennej SA w upadłości likwidacyjnej oraz nr 2943 do ministra skarbu państwa w tej samej sprawie, zgłoszone przez posła Jacka Wilka. Ich treść można znaleźć na stronach Sejmu: Interpelacja nr 2873 Interpelacja nr 2943

Dalej