Rafał Trąbski – Wspólnoty

Bardzo często krytycy oskarżają libertarian o skrajny indywidualizm, brak zrozumienia i odrzucanie takich pojęć, jak „wspólne dobro”, „współpraca”, czy „solidarność”. Jednocześnie zwracają uwagę na to, że człowiek jest istotą społeczną, często nawet określają go mianem istoty „stadnej”, co jednak jest już zbyt daleko idącą prymitywizacją naszego gatunku. Jakkolwiek mają rację, stwierdzając,...

Dalej

Karol Sobiecki – Praktyka agoryzmu. Część 2

Swój poprzedni tekst poświęciłem kontrekonomii.[1] Wspomniałem w nim jednak, że agoryzm to nie tylko prowadzenie biznesu na szarym czy czarnym rynku. To również obywatelskie nieposłuszeństwo czy nierejestrowana działalność społeczna. Te aktywności nie muszą się koniecznie wiązać z osiągnięciem materialnego, pieniężnego zysku. W tym artykule opiszę praktyczny aspekt agoryzmu właśnie w...

Dalej

Rafał Trąbski – Proces Breivika w społeczeństwie prawa prywatnego

Czy w społeczeństwie anarchokapitalistycznym Anders Breivik wygrałby proces? Ze zdumieniem czytam o kolejnym samoupokorzeniu się cywilizacji zachodniej, która nawet w obliczu niewyobrażalnego bestialstwa nie potrafi otrząsnąć się z odrętwienia i potraktować potwora tak, jak należy potwory traktować: bezlitośnie. Ale do tego, że zbrodniarz wesoło śmieje się norweskiemu wymiarowi sprawiedliwości w twarz...

Dalej

Karol Sobiecki – Praktyka agoryzmu. Część 1

Agoryzm, czyli nurt libertarianizmu, który zakłada działanie zgodne z etyką wolnościową, ale nielegalne z punktu widzenia państwa (kontrekonomia)[1], nie cieszy się zbyt dużym poparciem, nawet wśród libertarian. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak poradników praktycznych. Klasycy agoryzmu ograniczyli się w swoich dziełach do teorii i patetycznych słów zebranych w formie...

Dalej

Rafał Trąbski – Tak zwany „liberalizm gospodarczy”

Lewica twierdzi, że tzw. „liberalizm gospodarczy” nie działa i jest szkodliwy. Należy się z nią w całej rozciągłości zgodzić. Ten tzw. „liberalizm gospodarczy” to bowiem nic innego, jak dobrze zakamuflowany interwencjonizm państwowy, sojusz rządu, bankierów i wąskiej grupy najlepiej politycznie ustosunkowanych ultra-kapitalistów. Jest to system, który nie ma nic wspólnego z...

Dalej

Łukasz Frontczak – Kto tu rządzi?

Kto rządzi w Rzeczypospolitej? Wersja prawna: Rząd, Parlament, Prezydent. Wersja polityczna: Jarosław Kaczyński Wersja schizofreniczna: Banksterzy Wersja spiskowa: Układ Wersja paranoidalna: Illuminati/Jaszczuroludzie Ja jestem jednak innego zdania. W Polsce rządzą biurokraci. Dowodów nie trzeba szukać daleko. Wystarczy przyjrzeć się temu, jak funkcjonują organy administracji publicznej i ich wpływowi – nie...

Dalej

Karol Sobiecki – Zamach na szkoły!

Nowa władza ostro przystąpiła do rządzenia. PiS po kolei przejmuje wszystkie urzędy, sektory, stanowiska. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że przy okazji zwiększają biurokratyczną kontrolę w przejmowanych obszarach działalności państwa. Dotychczasowe resztki społeczeństwa obywatelskiego i samorządności są usuwane i zastępowane przez centralny nadzór sprawowany przez instytucje...

Dalej

Jakub Wozinski – Co się stało w 966 roku?

Polski Episkopat zaplanował na 2016 r. wielkie obchody 1050-tej rocznicy Chrztu Polski, pragnąc tym samym odwołać się do państwowego sentymentu Polaków. To zdecydowanie błędna strategia. Podstawowy problem związany z wydarzeniem z X w. polega na tym, że posiada zdecydowanie mylącą i niewłaściwą nazwę. W religii katolickiej chrzest to sakrament udzielany...

Dalej

Łukasz Frontczak – Ograniczenia płynące z nowych ustaw rolnych

Duże kontrowersje wzbudza projekt ustawy, która utrudni nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców. Jednakże nowe prawo wprowadzi ograniczenia również dla polskich rolników. Oto niektóre z nich: ziemię rolną będą mogli kupować tylko wykwalifikowani rolnicy, którzy nie posiadają więcej niż 300 ha ziemi oraz kościoły i związki wyznaniowe; Agencja Nieruchomości Rolnych będzie...

Dalej

Rafał Trąbski – Czy „własność prywatna” jest rzeczywiście prywatna?

W systemie państwowym tzw. własność prywatna nie istnieje, jest fikcją prawną. Oczywiście, w szerokim rozumieniu tego terminu można mówić o tzw. własności prywatnej. W wąskim, ścisłym rozumieniu, własność prywatna to absolutny monopol na dysponowanie danym dobrem. Taki absolutny monopol jest fikcją, gdy istnieje państwo, które dokonuje „legalnego” wywłaszczenia opodatkowując to...

Dalej