Walter Block “Prywatna przedsiębiorczość powoduje zanieczyszczenie środowiska”

Zanim rozstrzygniemy czy ten frazes jest prawdziwy czy nie, musimy zdefiniować użyte w nim terminy. Zanieczyszczenie to sprawa względnie prosta. Odnosi się do własności prywatnej przekraczającej granice: odpadki transportowane są z posiadłości jednej osoby do posiadłości drugiej w sposób bezpośredni czy też pośredni. Ważne jest to, byśmy właśnie w taki...

Dalej

Jacek Sierpiński “Niech sczezną studenci!”

Od pewnego czasu hasłem przewodnim demonstracji organizowanych przez ugrupowania lewicowe stało się żądanie „bezpłatnych” studiów. Jest to część prowadzonej przez nie kampanii przeciwko projektowi wprowadzenia bezpośredniej odpłatności za studia wyższe na państwowych uczelniach. W ostatnim czasie manifestacje pod tym hasłem organizowały młodzieżówka SdRP, PPS i Lewicowa Alternatywa. Więcej…

Dalej

George L. O’Brien i Geoffrey Erikson “Kryzys państwowego szkolnictwa”

Wspierany przez podatki system „szkół publicznych” jest w kłopotach. Występują chroniczne problemy z dyscypliną, wzrastającą przemocą, spadającymi wynikami testów, i wymykającymi się spod kontroli kosztami administracyjnymi. Szkoły rządowe ciągle tworzą funkcjonalnych analfabetów, a zdolności matematyczne szkół publicznych w USA są wśród najgorszych z uprzemysłowionego świata. Więcej…

Dalej

Frank van Dun “Czego uczymy się dziś w szkole?”

Jeśli uważacie, że dobra szkoła to taka szkoła, gdzie uczniowie uczą się samodzielnie myśleć, to macie podstawy przypuszczać, że dobrą szkołę jest trudno znaleźć. Ale większość szkół szczyci się tym, że są „dobre”. Dobre w czym? Sądzę, że odpowiedź brzmi: w nauczaniu dzieci, co mogą, a czego nie mogą myśleć...

Dalej

Stefan Blankertz “Fabryka posłuszeństwa: krytyka przymusowej edukacji państwowej”

Przygotowując swoje wystąpienie, zadałem sobie pytanie, czy edukacja jest stosownym tematem w obecnych dniach wojny. W latach siedemdziesiątych, gdy byłem młody, wydawało się, że amerykański imperializm umiera. Osobiście szokuje mnie, że dzisiaj, w 1991 roku, wraca on z powrotem, otrzymując większe poparcie niż kiedykolwiek. Ale oczywiście temat edukacji jest tu...

Dalej

Jacek Sierpiński “Tylko państwo, czyli argumenty mistrza kung-fu”

W „Gazecie Wyborczej” z 13 czerwca br. ukazał się artykuł pana Krzysztofa Łozińskiego pt. „Rewolwer i gusła”, w którym to artykule autor sprzeciwia się ułatwieniu zwykłym ludziom dostępu do broni palnej, a także temu, by ludzie ci mogli wynajmować dla swego bezpieczeństwa uzbrojonych ochroniarzy lub organizować się samemu dla obrony...

Dalej

Jacek Sierpiński “Lepiej dać ochroniarzowi niż policjantowi”

Wpadła mi ostatnio w ręce ulotka Koła Akademickiego UPR we Wrocławiu, wzywająca do zwiększenia nakładów na policję. Zdaniem autorów ulotki, rezultatem będą „bezpieczne ulice” oraz to, „że przestępcy będą się wreszcie bać i będzie ich coraz mniej”. Wiara ta przypomina mi wiarę w to, że jeśli zwiększy się dotacje z...

Dalej

Christian Michel “Czy przestępców powinno się karać?”

Celem niniejszego wykładu jest zbadanie możliwości istnienia prawdziwie wolnościowego wymiaru sprawiedliwości. Przez „prawdziwie wolnościowy” rozumiem taki, który obywałby się bez aparatu ogłaszanych przez państwo przepisów, państwowych sądów, państwowych więzień… Większość wolnościowców jest anarchistami. Są oni jednak konsekwentnymi anarchistami. Inne odmiany anarchistów, anarchiści „lewicowi” czy „syndykalistyczni” nie potrafią dać przekonywującej odpowiedzi...

Dalej

Stefan Blankertz “Sądy, sędziowie i prawo w wolnym mieście”

W Piśmie Świętym napisano: „Nie będziesz czynił wizerunku”. To znaczy „żadnego obrazu Boga”. Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia znaczenie tego zwrotu: powinieneś jedynie czuć, że Bóg jest, ale nie możesz w najmniejszym nawet stopniu wiedzieć, jaki on jest. Gdy poproszono mnie, bym powiedział coś o systemie sądów i wymiarze sprawiedliwości...

Dalej

Chuck Hammill “Od kusz do kryptografii, czyli psucie państwu szyków przy pomocy techniki”

O tej maksymie – przysłowiu – powszechnie przypisywanej Eskimosom zapewne słyszeliśmy wszyscy; lecz o ile prawdopodobnie nie będziemy sprzeczać się z mówiącym to, o tyle możemy odbierać ją jako zwyczajny frazes, który niczego już nas nie nauczy i być może jesteśmy już zmęczeni jej wysłuchiwaniem. Dlatego powtórzę to teraz: „Jeśli...

Dalej