Robert P. Murphy “Prawa własności ratunkiem dla tuńczyka”

W ciągu ostatnich dwóch tygodni na antenie National Public Radio (NPR) pojawiały się wiadomości o katastrofalnej sytuacji, w jakiej znalazł się  tuńczyk błękitnopłetwy oraz o kampanii mającej na celu uratowanie zagrożonego gatunku. Restauracje i sieci supermarketów zobowiązały się do wycofania z oferty tej przepysznej ryby, dopóki rząd nie obniży kwot...

Dalej

Robert P. Murphy “Czy duże państwo to mit?”

Zwolennicy interwencjonizmu zastosowali ostatnio interesujący zwrot w swojej argumentacji, twierdząc, iż oskarżenia o zwiększenie sektora publicznego przez administrację Obamy są paskudnymi, prawicowymi kłamstwami. W przeciwieństwie do sporów o teorie ekonomiczne, ten spór powinien być tylko kwestią obiektywnego spojrzenia na fakty. Więcej…

Dalej

Robert P. Murphy “Podatki: Mankiw vs. Rothbard”

Ostatnio w „New York Timesie” ukazał się artykuł Grega Mankiw — profesora z Harvardu i doradcy Mitta Romneya, kandydata na prezydenta USA. Formułuje on tam cztery zasady, na których powinna opierać się reforma podatków, które są niemal powszechnie popierane przez zawodowych ekonomistów, nawet tych wyjątkowo wolnorynkowych. Więcej…

Dalej

Murray N. Rothbard “Dekompozycja państwa narodowego”

Libertarianie zwykle skupiają się na dwóch istotnych jednostkach analizy: na jednostce (osobie) i na państwie. Mimo tego jednym z najbardziej gwałtownych i znaczących wydarzeń naszych czasów było ponowne wyłonienie się — z przytupem — w ciągu minionych pięciu lat trzeciego i wysoce zaniedbywanego aspektu rzeczywistości: „narodu”. Gdy rozpatruje się pojęcie...

Dalej

Walter Block “Czy istnieje prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych?”

Sprzeciwiam się poglądowi, że mamy jakieś prawo do „zrzeszania się w związkach zawodowych”, czy że organizowania się w związki zawodowe jest podobne lub ― co gorsza ― jest implikacją prawa do wolnego zrzeszania się. Tak, teoretycznie, organizacja pracownicza mogłaby ograniczyć się do organizowania masowego zaprzestania pracy, dopóki nie osiągnęłaby swoich...

Dalej

Henry Hazlitt “Droga do totalitaryzmu”

Pomimo ostatecznego i oczywistego celu władców Rosji, jakim jest szerzenie komunizmu oraz podbicie całego świata, a także pomimo ogromnej siły, którą mogą dysponować za sprawą broni, takiej jak pociski sterowane czy bomby atomowe i wodorowe, obecnie największe zagrożenie dla amerykańskiej wolności pochodzi z wewnątrz kraju. Jest to groźba rozwoju i...

Dalej

Anthony de Jasay “Czy własność jest mitem?”

Ekonomiści powinni poświęcić więcej uwagi teoretycznej obronie własności niż czynią to obecnie. Istotność solidnej obrony wolności posiadania, wedle mojego zdania, nie polega tylko na tym, że własność jest niezbędna dla funkcjonowania rynków (choć jest to oczywiście prawdą). Ale raczej chodzi o to, że jeśli własność jest nienaruszalna, to stanowi barierę dla...

Dalej

Ryan McMaken “Separatyzm wenecki”

Pod koniec marca większością, która wyniosła 89 proc., mieszkańcy Wenecji zdecydowali się na odłączenie od Włoch. W praktyce znaczy to, że Wenecjanie nie chcą, by ich podatki nadal trafiały do Rzymu. Najwidoczniej obywatele weneccy zamieszkujący historyczną stolicę jednej z najbogatszych i najświetniejszych republik w historii ludzkości nie chcą już sponsorować...

Dalej

Jonathan Goodwin “Anarchia w czasach Merowingów”

Opierając się na książce Roberta Latouche, już wcześniej pisałem o upadku Imperium Rzymskiego i początku społeczeństwa średniowiecznego. Następnie Latouche zajął się różnymi aspektami zdecentralizowanego systemu monetarnego i ekonomicznego społeczeństwa pod rządami Merowingów (opisywanego przez autora jako „anarchia”) i przejścia w kierunku centralizacji dokonanej przez Karola Wielkiego — zmiany, która szczęśliwie...

Dalej

Gerard Radnitzky “Anthony de Jasay – życie w służbie wolności”

Anthony de Jasay jest jednym z najważniejszych filozofów społecznych naszych czasów. Jako uczony zaczął od ekonomii i w swoich pracach skupiał się na relacji pomiędzy gospodarką, państwem i jednostką. Nigdy nie był utożsamiany z żadną odrębną szkołą myślenia i jego niezależność umysłu, wraz z jego oryginalnością, prawdopodobnie tłumaczy względny brak...

Dalej