Czy etatyzm to amoralna filozofia?

„Nie jest możliwym, by państwo okradało obywateli, bo to ono ustala, co jest kradzieżą”, „Łamanie prawa jest zawsze niemoralne, bo prawo wynika z umowy społecznej i woli demokratycznej większości”, „Własność prywatna obywateli istnieje dzięki państwu, więc państwo ma prawo nią swobodnie dysponować” – tego rodzaju argumenty często padają w dyskusjach...

Dalej

Stanisław Wójtowicz, Kamil Rozynek – Całkowicie prywatna opieka medyczna

Flagowym projektem przeważającej większości etatystycznych ustrojów jest szeroko pojęta państwowa opieka medyczna. Jednocześnie ewentualny jej brak jest jednym z najczęściej podnoszonych argumentów wysuwanych przeciwko minarchistycznej czy anarchokapitalistycznej wizji organizacji społeczeństwa. Zwolennikom całkowitej prywatyzacji usług medycznych zarzuca się dążenie do przeszczepienia na inne obszary świata patologii znanych z systemu amerykańskiego (rynkowego,...

Dalej

O niemożliwości własności intelektualnej

W libertariańskiej krytyce praw autorskich czy patentów najczęściej podnoszone są kwestie sprzeczności koncepcji własności intelektualnej z klasycznie rozumianym prawem własności poprzez ograniczanie swobody dysponowania przez właściciela jego zasobami, jak również gospodarczej szkodliwości tego typu rozwiązań, będących de facto przykładem przyznawanego przez państwo monopolu na wytwarzanie jakiegoś dobra. W swoim artykule...

Dalej

Stanisław Wójtowicz – Czy prywatne agencje ochrony utworzą kartel?

„W anarchokapitalizmie prywatne agencje ochrony utworzyłyby kartel”, „bez państwa czekają nas rządy watażków”, „społeczeństwo bezpaństwowe prędzej czy później znów stworzy państwo” – tego typu argumenty bardzo często padają w dyskusjach na temat hipotetycznego kształtu świata pozbawionego instytucji państwa. W swoim najnowszym artykule pochyla się nad nimi Członek Honorowy naszego Stowarzyszenia,...

Dalej

Marcin Chmielowski – Unia Europejska jako nowe Austro-Węgry

Studiowanie historii przypomina rozmowę z bardzo starym człowiekiem. Kimś, kto już wiele widział i z którego opowieści można wysnuć wiedzę o tym, jak jest teraz i jak będzie, a nie tylko o tym jak było. Takie rozmowy trzeba jednak prowadzić umiejętnie. Łatwo w nich usłyszeć wymieszane ze sobą fakty dotyczące...

Dalej

Cezary Błaszczyk – Libertariańskie strategie rewolucyjne

Długi czas, jaki z racji przymusowego dystansowania społecznego spędzamy w swoich domach i mieszkaniach, jest dobrą okazją do lektury wartościowych publikacji dotyczących libertarianizmu. Zdecydowanie jedną z nich jest artykuł pt. Libertariańskie strategie rewolucyjne autorstwa dr. Cezarego Błaszczyka z Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor w...

Dalej