Jakub Bożydar Wiśniewski – Cywilizacja, samobójstwo „elit” i typologia zła

Coraz bardziej uzasadnione wydaje się wrażenie, że rządzące „elity” – zwłaszcza te działające w skali globalnej – konsekwentnie uruchamiają mechanizmy autodestrukcyjne w jak najliczniejszych obszarach znajdujących się w jakimkolwiek stopniu pod ich polityczną, gospodarczą bądź ideologiczną kontrolą. W obszarze edukacyjno-kulturowym nachalnie promują one coraz bardziej groteskowe formy infantylnego buntu wobec...

Dalej

Jacek Sierpiński – O wynagrodzeniach polityków

Uważam, że parlamentarzyści nie powinni w ogóle otrzymywać wynagrodzenia. Ich praca w Sejmie czy Senacie powinna być działalnością społeczną – wolontariatem, wspieranym dobrowolnymi jawnymi datkami za pośrednictwem platformy na przykład takiej jak Patronite.pl. Skoro twórcy, dziennikarze czy organizacje społeczne mogą w ten sposób pozyskiwać środki, to czemu nie posłowie i...

Dalej

Bartosz Dziewa – Po co nam wolność?

Wiele osób powie, że już teraz jesteśmy wolni – lub że żyjemy w wolnym kraju, co zdaje się być nieco osobliwszym sposobem wyrażenia tej samej myśli. Dążenia wolnościowców mogą oni uważać za tak nieadekwatne, jak postawę Hirō Onody, japońskiego żołnierza, któremu aż do 1974 roku wydawało się, że wciąż uczestniczy...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Wolność, bezpieczeństwo i mutujące slogany

Jeden z klasycznych kolektywistycznych sloganów głosił, iż „nikt nie jest wolny dopóki wszyscy nie są wolni”. Jako że wolność traktował on jako cechę zbiorową, stwarzał on tym samym naturalne uzasadnienie dla innego, jeszcze bardziej złowieszczo brzmiącego sloganu, zgodnie z którym w imię „woli powszechnej” należało „zmuszać ludzi do bycia wolnymi”....

Dalej

Jacek Sierpiński – Jak mieszkać taniej

Łukasz Dąbrowiecki – którego znam jako jednego z subskrybentów wydawanego przeze mnie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku biuletynu „Gazeta An Arché” – opisał ciekawą inicjatywę na niemieckim rynku mieszkaniowym, polegającą na tym, że grupy ludzi zainteresowanych kupnem lub budową domów czy mieszkań przystępują jako stowarzyszenia do holdingu o nazwie Mietshäuser Syndikat (Syndykat Domów...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – O bezowocności bycia wyłącznie libertarianinem

Jedną z bardziej jałowych postaw, jakie może przyjąć libertarianin, jest bycie wyłącznie libertarianinem. Postawa taka nie podkreśla bowiem, że wolność traktuje się jako cel sam w sobie, ale sugeruje, że wolność uznaje się za drogę donikąd. O ile więc, chcąc krzewić wolność osobistą jako najwyższą wartość społeczną, należy przyjąć podobne...

Dalej

Jacek Sierpiński – Obraza świętych krów

Dwóch obywateli Indii, Erendro Leichonbam i Kishorechandra Wangkhem, zostało w maju aresztowanych za napisanie na Facebooku, że bydlęce łajno i uryna nie leczą COVID-19. Zostali aresztowani przez policję na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym. W Indiach, „największej demokracji świata”, można aresztować ludzi bez postanowienia sądu na okres do dwunastu miesięcy. Kilka dni...

Dalej