Brak komentarzy

¡Basta con prohibición!

Jedną z głównych libertariańskich zasad i wartości promowanych przez Stowarzyszenie Libertariańskie jest zasada samoposiadania jednostki, czyli zasada etyczna mówiąca, że człowiek rodzi się wolny i równy wobec wszelkich praw naturalnych i stanowionych i jest posiadaczem samego siebie. Oznacza to, że nikt nie może innym człowiekiem wbrew jego woli dysponować, posiadać go, czy stosować wobec niego przemocy. W związku z tym każdy człowiek ma również prawo dowolnie dysponować swoją świadomością, zmieniać ją i modyfikować przy założeniu, że nie krzywdzi przy tym innych osób i nie inicjuje agresji.

Trwająca od blisko stu lat niemal na całym świecie, a zapoczątkowana przez Stany Zjednoczone „wojna z narkotykami”, stanowi nie tylko typowy przykład naruszania przez państwowe instytucje ludzkiego prawa do dysponowania swoją świadomością. Doprowadziła również do powstania licznych patologii, w tym międzynarodowych karteli, których działania przyczyniają się do śmierci 80 osób dziennie w samym Meksyku.

Dlatego też z radością powitaliśmy informację o tym, że w Narodowym Planie Rozwoju 2019-2024 rząd Meksyku uznał, że obecna strategia prohibicyjna jest nie do utrzymania i przedstawił plan dekryminalizacji wszystkich nielegalnych substancji psychoaktywnych.

Prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador twierdzi, że „Wojna z Narkotykami eskalowała problem zdrowia publicznego, wynikający z obecnie zakazanych substancji, do kryzysu bezpieczeństwa” i „odrzuca założenie walczenia z uzależnieniami przez zakazywanie substancji, które je powodują”.

Dzięki temu użytkownicy substancji psychoaktywnych będą mogli otrzymać nadzór medyczny, a osoby uzależnione regulowane przez recepty leczenie substytucyjne. Meksyk będzie drugim krajem na świecie z pełną dekryminalizacją substancji psychoaktywnych po Portugalii, która dokonała tego już w 2001 roku.

Wierzymy, że jest to ważny krok na drodze do zwalczania patologii wywołanych przez system prohibicji, jak również kamień milowy w globalnym procesie zwiększania wolności osobistej ludzi.

Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć w tym miejscu.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*