Brak komentarzy

Bartosz Dziewa – Dwie sfery działalności państwa

Frédéric Bastiat już dawno zauważył, z jakim niezrozumieniem spotykają się wolnościowe postulaty:

„Za każdym razem więc, gdy kwestionujemy jakąś rzecz uczynioną przez rząd, socjaliści wnioskują, że kwestionujemy czynienie tej rzeczy w ogóle.

Warto jednak rozszerzyć powyższą myśl o spostrzeżenie, jakie Murray Rothbard poczynił w artykule Zanim zaczniemy prywatyzować (dostępnym w książce Ekonomiczny punkt widzenia):

„Przede wszystkim należy podzielić działalność państwa na dwie sfery: A) tę, w której państwo w sposób bardzo nieudolny stara się dostarczać dobra i usługi prywatnym konsumentom i producentom, oraz B) tę, gdzie rząd stosuje wobec obywateli bezpośrednią przemoc, tym samym występując otwarcie przeciw zachowaniom produktywnym. Pieniądze na obydwa pola zainteresowań państwa pochodzą z przymusu podatkowego, ale w grupie A znajdziemy przynajmniej jakieś potrzebne usługi, podczas gdy w grupie B wszystko służy li tylko sianiu bezmyślnej destrukcji.

Jeśli chodzi o działania podejmowane w ramach grupy B, to naszym celem nie powinna być prywatyzacja, lecz kompletny zakaz”.

Działalność państwa to nie tylko pożyteczne usługi, których niemoralność i nieefektywność przejawia się jedynie w oparciu ich realizacji o przymus. Państwo zajmuje się również taką działalnością, jak: ograniczanie swobody umów, zakazywanie nieagresywnych czynów oraz pobieranie przymusowych podatków (kradzież).

Wolnościowcy nie chcą ani tego, by wszelka działalność państwa nie była realizowana w ogóle, ani tego, by każdym aspektem tej działalności zajął się sektor prywatny. Wolnościowcy chcą zastąpienia relacji przymusowych dobrowolnymi, co oznacza sprywatyzowanie pewnych obszarów działalności państwa i całkowite porzucenie innych, zgodnie z rozróżnieniem dokonanym przez Rothbarda.

 

Bartosz Dziewa

Skomentuj

*