Frank Chodorov “The Rise and Fall of Society”

Ekonomia kontra polityka   Każde przezorne stworzenie leśne prawdopodobnie uznaje pułapki myśliwych za nieodzowny element środowiska, w którym przyszło mu poszukiwać jedzenia. Tym bardziej człowiek — jako istota racjonalna — na tyle przyzwyczaił się do ingerencji polityków w jego życie, że nie potrafi już myśleć o swoich działaniach bez wzięcia...

Dalej

Jeffrey A. Tucker “Radykalny liberalizm Marka Twaina”

Po części trudności w zrozumieniu politycznych zapatrywań Marka Twaina wynikają z terminologii oraz z panującej wśród polityków tendencji do przekręcenia znaczeń. Często słyszymy, że Twain był liberałem, równie często, że konserwatystą, a czasami oba określenia pojawiają się obok siebie. Krytycy łamią sobie głowy, jakim cudem ten sam człowiek mógł być...

Dalej

Gennady Stolyarov II “Pisarze mogliby prosperować bez własności intelektualnej”

Powszechnie przyjmuje się, że bez względu na podłoże moralne i teoretyczne, własność intelektualna jest pisarzom niezbędna, by się utrzymać i — co ważniejsze — by kontynuować twórczość. W tym artykule odkładam na bok teoretyczny status praw autorskich, który jest szeroko omówiony w książkach Against Intellectual Property Stephana Kinselli [polskie tłumaczenie...

Dalej

Thomas DiLorenzo “Upaństwowiona służba zdrowia a prawa ekonomii”

Pierwszym krokiem rządu do stworzenia monopolu państwowej służby zdrowia jest ustanowienie prawa, które wyeliminuje z rynku prywatne firmy ubezpieczeniowe. W tym celu obciąża się ubezpieczycieli dodatkowymi kosztami i podatkami, tworząc jednocześnie system rządowych ubezpieczeń zdrowotnych, mający rzekomo konkurować z prywatnymi podmiotami. Oczekiwanym rezultatem tych działań jest wielki państwowy monopolista, który,...

Dalej

Hans-Hermann Hoppe “Cztery kroki do naprawy służby zdrowia”

System służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych jest w fatalnym stanie. Nie jest to jednak dowód na zawodność rynku, lecz na zawodność rządu. Żeby uzdrowić sytuację nie potrzeba większej liczby lub nowych rodzajów rządowych regulacji i biurokracji, jak chcieliby nam wmówić politycy dbający o własny interes, lecz wyeliminowania wszelkiej formy państwowej...

Dalej

Llewellyn H. Rockwell Jr. “Lata 30. wróciły”

Poddenerwowanie na rynkach kapitałowych, gospodarka pijana kredytem i politycy domagający się różnych form dyktatury: brzmi znajomo! Przypomnijmy, że przez jakieś 10 lat świat szalał, zanim w 1929 roku zdarzył się krach na giełdzie, który zawdzięczamy Rezerwie Federalnej. Krachowi towarzyszył upadek resztek ideologii liberalnej, której fundamentem było twierdzenie, że aby społeczeństwo...

Dalej

Murray N. Rothbard “Prawdziwy Milton Friedman”

Jeśli spytać przypadkowo spotkaną osobę o „ekonomię wolnorynkową”, to, o ile w ogóle słyszała cokolwiek o tym pojęciu, najprawdopodobniej uzna je za równoznaczne z nazwiskiem Miltona Friedmana. Od wielu lat profesor Milton Friedman był stale przyjmowany ze szczególnymi honorami przez prasę i ekonomistów, a szkoła Friedmana i „monetaryści” rośli w...

Dalej

Hans-Hermann Hoppe “Intelektualna przykrywka dla socjalizmu”

Gdy porównamy standard życia w krajach zachodnich, gdzie sektor socjalny jest znaczący i w krajach socjalistycznych, to okaże się, że w tych drugich jest on żałosny. Standard życia jest tam tak godny ubolewania, że w 1961 rząd socjalistycznych Niemiec Wschodnich zbudował system murów, drutów kolczastych, płotów pod wysokim napięciem, pól...

Dalej

Allan Carlson “Co rząd zrobił z naszymi rodzinami?”

W swoim krótkim woluminie pt. „Biurokracja”, Ludwig von Mises słusznie zauważa, iż nowoczesny socjalizm „utrzymuje jednostkę w ciasnych cuglach od kołyski aż do grobowej deski”, natomiast „dzieci i dorośli są silnie zintegrowani ze wszystkimi obejmującymi ich aparatami kontroli państwowej”. W innym kontekście, przeciwstawia sobie kapitalizm i socjalizm, konkludując, iż „Nie...

Dalej