Justyna Miklaszewska “Libertariańskie koncepcje wolności i własności”

Główne rozdziały spisu treści:I Filozofia polityczna liberalizmu i libertarianizmuII Robert Nozick – libertariańska koncepcja własności a pojęcie samo-posiadaniaIII James M. Buchanan – teoria wyboru publicznegoIV Davis Gauthier – wolność jako racjonalny wybórV Libertariańskie teorie sprawiedliwości   Justyna Miklaszewska Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Kraków 1994.

Dalej

“Oblicza wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu”

Oblicza wolności to zbiór dziesięciu artykułów, których zróżnicowanie dobitnie świadczy o panoramie, jak i złożoności myśli wolnościowej. Mamy więc teksty traktujące zarówno o myślicielach utożsamianych powszechnie z nurtem klasycznego liberalizmu (Tocqueville), bądź też go krytykujących (Rousseau), jak i tych kojarzonych z myślą libertariańską (Rothbard, Rand, Nozick, Mises, Chodorov). Oblicza wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu, red....

Dalej

Magdalena Modrzejewska “Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej”

Niniejsza książka jest niewątpliwie oryginalnym i nowatorskim opracowaniem libertariańskich koncepcji jednostki i państwa. Uwzględnia ogromne zróżnicowanie wewnętrzne tego nurtu, identyfikowanego dzięki wskazaniu wspólnych idei i wątków obecnych w poglądach wszystkich filozofów libertariańskich. Ze względu na bardzo szeroki zakres podmiotowy przedstawionych doktryn prezentacja ta ma pionierski charakter w polskiej literaturze przedmiotu....

Dalej

Dorota Sepczyńska “Libertarianizm. Mało znane dzieje pojęcia zakończone próbą definicji”

Książka stanowi syntetyczną próbę spojrzenia na libertarianizm. Porządkując sposoby rozumienia i opisywania libertarianizmu podejmuje dyskusje z tezami utożsamiającymi libertarianizm z doktryną prokapitalistyczną czy prosocjalistyczną, identyfikującymi go z anarchizmem. Wykazuje jego obecność również w metafizyce, naturyzmie, postępowej edukacji i teorii wolnej miłości, liberalizmie, socjalizmie i marksizmie. Prezentacja historii użycia pojęć „libertarianin”,...

Dalej

Tomasz Teluk “Koncepcje państwa we współczesnym libertarianizmie”

Niniejsza książka poświęcona jest koncepcji państwa we współczesnym libertarianizmie, a jej celem wykazanie, że libertarianizm posiada własną, oryginalną koncepcję państwa. Ze względu na stosunek do instytucji państwa można wyróżnić dwa podstawowe nurty libertarianizmu: minarchizm oraz anarchokapitalizm. Moim zadaniem jest systematyzacja i opis każdego z nich na podstawie tekstów źródłowych, opracowań...

Dalej

“Libertarianizm: teoria, praktyka, interpretacje”

Praca wykazuje wysokie walory popularyzatorskie i będzie dobrze służyła studentom, doktorantom i wszystkim zainteresowanym problematyką libertarianizmu. Zawiera cenne pomysły interpretacyjne oraz wskazówki, które być może zainspirują polskich zwolenników libertarianizmu. Książka jest spójna i pozwala sprawnie uporządkować tematykę. Mocnej strony pracy upatruję także w bardzo interesujących tekstach, które na tle istniejącej...

Dalej

“Oblicza anarchizmu i libertarianizmu w filozofii i polityce”

A priori sprawiedliwości Każda teoria prawa konstruowana jest na podstawie pewnej odpowiadającej jej koncepcji sprawiedliwości. Historia ludzkości pokazuje, że owo odniesienie rozumiano nieraz w sposób bardzo swobodny, mimo iż wydaje się to całkowicie niewyobrażalne z naukowego punktu widzenia. Tytuł tej pracy odwołuje się do teoretycznie uzasadnionego przekonania, iż sprawiedliwość nie...

Dalej

Ayn Rand “Atlas zbuntowany”

Co wprawia świat w ruch? Kim jest John Galt? Niszczycielem czy wyzwolicielem? Dlaczego musi toczyć wojnę nie ze swoimi wrogami, lecz z tymi, którzy najbardziej go potrzebują? Dlaczego najtrudniejszą bitwę toczy przeciwko ukochanej kobiecie? Jakaż to przyczyna sprawia, iż genialny przedsiębiorca zmienia się w bezwartościowego playboya, wielki przemysłowiec pracuje na...

Dalej

Ayn Rand “Hymn”

Żyje w ponurej przeszłości. W czasach, w których zdobycze nauki i cywilizacji odeszły w zapomnienie, ma on odwagę szukać mądrości. W świecie zunifikowanym i pozbawionym miłości zakochuje się w kobiecie, którą sam wybiera. A na domiar wszystkiego ciąży na nim wyrok śmierci, gdyż popełnia grzechy niewybaczalny: staje się indywidualistą, wbrew...

Dalej