Przemysław Hankus – Czym NIE JEST libertarianizm

Promujemy idee i wartości libertariańskie. Zmierzając do celu, jakim jest zwiększanie wolności światopoglądowej i gospodarczej, nierzadko mierzymy się z różnego rodzaju przeinaczeniami i mitami związanymi z libertarianizmem, które stanowią jedną z głównych przeszkód na drodze do realizacji tak zarysowanego celu. Dlatego też nasz Prezes, dr Przemysław Hankus, postanowił zmierzyć się...

Dalej