O niemożliwości własności intelektualnej

W libertariańskiej krytyce praw autorskich czy patentów najczęściej podnoszone są kwestie sprzeczności koncepcji własności intelektualnej z klasycznie rozumianym prawem własności poprzez ograniczanie swobody dysponowania przez właściciela jego zasobami, jak również gospodarczej szkodliwości tego typu rozwiązań, będących de facto przykładem przyznawanego przez państwo monopolu na wytwarzanie jakiegoś dobra. W swoim artykule...

Dalej

Jacek Sierpiński – Policjant wyrzuci z domu

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę umożliwiającą policji natychmiastowe wyrzucenie z domu – na 14 dni – sprawcy przemocy w rodzinie. Przepraszam – kogoś, kogo policjant uzna za takiego sprawcę. Bez postanowienia sądu. Dopiero wydłużenie nakazu opuszczenia mieszkania lub zakazu zbliżania się do niego na okres powyżej czternastu dni będzie...

Dalej