Jakub Bożydar Wiśniewski – Kontrekonomia jako źródło postępu moralnego

Budowanie sieci niezależnych instytucji i obszarów swobodnej działalności – szarej strefy, specjalnych stref ekonomicznych, niezależnych ośrodków edukacyjnych, sieci P2P, itp. – jest istotne nie tylko z tego względu, że umożliwia odcinanie monopolistycznych aparatów opresji od wpływów i zasobów, ale też – co znacznie ważniejsze – z tego względu, że umożliwia...

Dalej

Podziękowania dla Lawrence’a W. Reeda za jego wieloletnią pracę

Kiedy w czerwcu minionego roku Lawrence W. Reed – prezes amerykańskiej wolnościowej i libertariańskiej organizacji Foundation for Economic Education (FEE) – ogłosił, że po 10 latach rezygnuje z przywództwa w FEE, dla wszystkich organizacji wolnościowych w Polsce stało się jasne, że kończy się pewna epoka. Larry Reed to historycznie jedna...

Dalej

Jacek Sierpiński – Rafał Ziemkiewicz i taksówkarstwo

„To nie jest wolny rynek, że sprowadza się człowieka z Pakistanu, który nie wiadomo, czy w ogóle ma jakieś prawo jazdy” – stwierdził publicysta Rafał Ziemkiewicz, wyśmiewając w telewizyjnym studio ludzi, którzy postanowili na ulicy zaprotestować przeciwko taksówkarstwu. Taksówkarstwu – to znaczy lobby taksówkarskich związkowców, domagających się już nie tylko wprowadzenia licencji...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Wolność, kultura, infantylizm i dojrzałość

Nawet największa wartość ma na tym niedoskonałym świecie swoją ciemną, a przynajmniej szarawą stronę. W związku z tym np. wolność i dobrobyt potrafi wzmagać kulturowy i osobowościowy infantylizm spod znaku mody, urody, tabloidu, dyskoteki, libacji, narcyzmu i ogólnej bezmyślnej wesołkowatości. Niektórzy mogą się na to w zrozumiały sposób boczyć. Niektórzy...

Dalej

Lysander Spooner – Występki to nie przestępstwa: Uzasadnienie moralnej wolności

Jeśli nie ma ofiary, to nie mamy do czynienia z przestępstwem. To dość oczywiste dla libertarian stwierdzenie już na pierwszy rzut oka wydaje się na tyle słuszne i uzasadnione, że dalsze przekonywanie do jego prawdziwości można byłoby uznać za stratę czasu i energii. Niestety, obserwacja wydarzeń z ostatnich tygodni prowadzi...

Dalej

Ruszyły zapisy na kolejną edycję Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów!

Po raz kolejny, w ramach planowania i realizacji wolnościowych szkoleń, wykładów czy warsztatów z organizacjami partnerskimi, zostaliśmy partnerem Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów (PAAL) – jednego z flagowych projektów zaprzyjaźnionej Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. Polsko-Amerykańska Akademia Liderów nie jest typową szkołą przywództwa. Wykładowcy nie zatrują Wam życia ani motywacyjnymi tekstami, ani bezużytecznymi...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – „Publiczne szkolnictwo”: instytucjonalny fundament umysłowego zniewolenia

„Publiczne szkolnictwo” to instytucjonalny fundament umysłowego zniewolenia. Należy zawsze pamiętać, że stworzyć wolne społeczeństwo to nie unieszkodliwić fizycznie rządzących, ale wyzwolić mentalnie rządzonych, a to właśnie siłą narzucona „powszechna oświata” jest najskuteczniejszym narzędziem hodowania tych drugich – narzędziem, dzięki któremu bastiatowska „wielka fikcja, w ramach której każdy próbuje żyć kosztem...

Dalej

Spencer Cobden – Liberalizm w obronie dyskryminacji

„Trybunał Konstytucyjny 10 kwietnia ma ogłosić wyrok w sprawie konstytucyjności karania za odmowę usługi ze względu na światopogląd bądź wyznawaną religię. (…) Wniosek Ziobry [prokuratora generalnego] miał związek z głośną sprawą Adama J., pracownika łódzkiej drukarni, który odmówił druku materiałów promujących treści homo-, bi- i transseksualne. Drukarz tłumaczył odmowę swymi...

Dalej

Podsumowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Libertariańskiego 2019

Zgodnie z cenną dla nas wartością, jaką jest profesjonalizm, działamy w oparciu o wytworzone wewnętrznie standardy i procedury. Na podstawie przepisów naszego Statutu przynajmniej raz na 2 lata organizujemy Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Libertariańskiego, gdzie poza obligatoryjnymi kwestiami formalnymi omawiamy i planujemy nasze działania, projekty oraz szlifujemy naszą strategię. W...

Dalej

Jakub Bożydar Wiśniewski – Agresja nie zawsze musi być nieuzasadniona, ale zawsze jest przestępstwem

Etyka libertariańska nie twierdzi, że agresja nie jest nigdy uzasadniona, ale że jest zawsze działaniem przestępczym. Trzeba zwrócić uwagę, że są to dwie bardzo różne rzeczy. Dana osoba może czuć, że podjęcie działania przestępczego jest uzasadnione, gdyż istnieje duża szansa na to, że w perspektywie ex post zostanie ona uniewinniona...

Dalej