1

102. rocznica odzyskania niepodległości

Dziś w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości.

Godzinami można by dyskutować zarówno nad historyczną sensownością wyboru akurat daty 11 listopada, jak i nad formami jej celebracji (zwłaszcza w bieżącym roku, gdy z powodu obostrzeń epidemicznych większość uroczystości zostało odwołanych, a mający się odbyć w formie samochodowej marsz niepodległości przybrał mimo wszystko formę w znacznej części pieszą, której towarzyszyły akty wandalizmu i starcia z policją). Uważamy jednak, że zamiast kruszyć kopie o formę, warto powiedzieć kilka słów o treści dzisiejszego święta, jaką jest celebracja niezależności od obcej władzy.

Zarówno 102 lata temu, jak i dziś dominuje w naszym kraju stanowisko, zgodnie z którym niepodległość jest rzeczą dobrą i pożądaną. Słusznie zauważa się, że naród mogący sam o sobie stanowić jest zwykle w stanie lepiej zaspokajać swoje potrzeby niż gdy sposób organizacji państwa i społeczeństwa narzucany jest mu przez większy, zewnętrzny byt. Łatwiejsze w takiej sytuacji jest nie tylko wpływanie na rzeczywistość tradycyjnymi metodami demokratycznymi, ale również „głosowanie nogami”, gdy wypracowany konsensus danej osobie nie odpowiada. Niestety, mało kto jednocześnie dostrzega, że ta prawidłowość nie kończy się na narodach. Niezależność i autonomia mniejszych organizmów takich jak regiony geograficzne, miasta czy sami poszczególni ludzie jest dobra i korzystna z dokładnie takich samych powodów, co niepodległość narodu.

Jako libertarianie uważamy, że prawo człowieka do wolności i stanowienia o sobie samym ograniczać może jedynie analogiczne prawo innych osób. Prawo do samostanowienia narodów wynika z prawa do samostanowienia członków tychże narodów i nie może być używane do usprawiedliwienia zmuszania poszczególnych osób lub grup do bycia częścią danej organizacji państwowej – wielonarodowej, narodowej lub mniejszej niż narodowa – wbrew ich woli.

Dlatego też świętując udane odzyskanie niepodległości przez państwo polskie popieramy jednocześnie inne ruchy dążące do uzyskania niepodległości lub autonomii od większych organizmów państwowych – tak jak niegdyś dążyli do tego Polacy.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Skomentuj

*