Witold Kwaśnicki – Nowy Ład – korzenie interwencjonizmu państwowego w USA

W cieniu błękitnego orła, czyli co Nowy Ład zrobił gospodarce USA Jana Jakuba Tyszkiewicza to książka, którą warto przeczytać, by spojrzeć na to, co stało się w Stanach Zjednoczonych po Wielkim kryzysie w 1929 r. z perspektywy innej, niż jest to zwykle przedstawiane w polskiej literaturze. Miałem przyjemność przeczytania manuskryptu tej...

Dalej

Albert J. Nock – Polityka i inne fetysze

Banałem jest stwierdzenie, że utrzymywanie się jakiejś instytucji spowodowane jest wyłącznie przez dominujące nastawienie do niej, przez zestaw kategorii, w jakich ludzie zwyczajowo o niej myślą. Tak długo – i tylko tak długo – jak kategorie te są korzystne, instytucja żyje i zachowuje swą siłę. Jednak gdy z jakiegokolwiek powodu...

Dalej

Książka „W cieniu błękitnego orła” już w sprzedaży!

Przy współpracy naszej wewnątrzorganizacyjnej grupy wydawniczej oraz wydawnictwa Nowy Wspaniały Holding powstała nowa książka: W cieniu błękitnego orła, czyli co Nowy Ład zrobił gospodarce USA, autorstwa Jana Jakuba Tyszkiewicza. Książka jest próbą ujęcia w całość i poddania ocenie wpływu Nowego Ładu na gospodarkę Stanów Zjednoczonych po Wielkim Kryzysie. Autor stara...

Dalej

Od wolnorynkowych targów do światowych imperiów finansowych. Recenzja „Dziejów kapitalizmu” Jakuba Wozinskiego

Pod koniec listopada, nakładem wydawnictwa Prohibita, ukazała się trzecia już w tej oficynie wydawniczej (po Historii pisanej pieniądzem i To NIE musi być państwowe) książka Jakuba Wozinskiego: Dzieje kapitalizmu. Jest to jak do tej pory najbardziej obszerna[1] i − jak twierdzi sam autor − najlepsza pod kątem warsztatowym i merytorycznym...

Dalej

Aforyzmy Jakuba Bożydara Wiśniewskiego

Gorąco polecamy Wam zbiór aforyzmów autorstwa jednego z czołowych polskich libertarian, Jakuba Bożydara Wiśniewskiego! Na 56 stronach zebrano ok. 600 błyskotliwych, krótkich sentencji, których motywem przewodnim jest wolność. Dlaczego właśnie aforyzmy? Jak stwierdza sam autor: „Sądzę, że aforyzm, czyli maksimum treści zamknięte w jak najmniejszej objętości, ma ogromny potencjał do...

Dalej

Bruce L. Benson „The Enterprise of Law: Justice Without the State”

Anyone who would even question the „fact” that law and order are necessary functions of government is likely to be considered a ridiculous, uninformed radical by most observers. Bernard Herber, in a typical public finance textbook, for example, wrote. Więcej…   In the minds of many, the provision of justice...

Dalej

Frédéric Bastiat „Dzieła zebrane”

Prawo Prawo odwróciło swe ostrze! I porządkowa władza państwa wraz z nim! Twierdzę, że prawo nie tylko porzuciło swe pierwotne przeznaczenie, ale ma teraz cel dokładnie odwrotny! Prawo stało się orężem wszelkiego rodzaju chciwości! Zamiast zwalczać zbrodnię, samo tworzy zło, które winno karać! Jeżeli to prawda, to czuję się moralnie...

Dalej

Michele Boldrin, David K. Levine „Against intellectual monopoly”

Czy monopol intelektualny przyczynia się do wzrostu innowacyjności? Dla uważnego obserwatora ekonomii innowacji nasze dotychczasowe spostrzeżenia nie będą aż tak nieprawdopodobne. Ostatecznie, co tak naprawdę wykazaliśmy? Innowacja nie tylko utrzymuje się, ale i kwitnie przy braku intelektualnego monopolu — a ten ostatni prowadzi do znaczących oraz dobrze udokumentowanych ograniczeń wolności...

Dalej

Llewellyn H. Rockwell Jr. „Speaking of Liberty”

Siedem grzechów głównych państwa Prawie nikt nie pamięta już o tabeli cnót i przywar ― zawierającej siedem grzechów głównych ― jednak po ich przeglądnięciu można dojść do wniosku, że całkiem dobrze podsumowują podstawy etyki burżuazyjnej oraz stanowią solidną krytykę współczesnego państwa. Więcej…   Llewellyn H. Rockwell Jr., Speaking of Liberty,...

Dalej

Kevin A. Carson „Ekonomia polityczna mutualizmu”

Książka poświęcona jest zasadniczo teorii mutualizmu. Mutualizm jest odłamem anarchizmu, a bardziej precyzyjnie – anarchistyczną szkołą myślenia, która ma swoje korzenie u jednego z najbardziej znanych przedstawicieli ruchu anarchistycznego, Pierre’a-Josepha Proudhona. Pozytywny program tego nurtu sprowadzić można do stwierdzenia, że każda jednostka powinna być w stanie posiadać środki produkcji, których...

Dalej